A Battle Of Wits (2006) มหาบุรุษ กู้แผ่นดิน

A Battle Of Wits (2006) มหาบุรุษ กู้แผ่นดิน
ปีที่ฉาย : ไทยมาสเตอร์ 0 m IMDb 6.7 HD

เรื่องย่อ: A Battle Of Wits (2006) มหาบุรุษ กู้แผ่นดิน

เนื้อเรื่องมีศูนย์กลางอยู่ที่การต่อสู้ในช่วงสงครามระหว่างรัฐของจีน ซึ่งเป็นสงครามกลางเมืองต่อเนื่องกันซึ่งกินเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ถึงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล อิงจากการ์ตูนญี่ปุ่นยอดนิยมซึ่งสร้างจากนวนิยายญี่ปุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ของ Warring States ในประเทศจีน

ดูหนังออนไลน์ฟรี : A Battle Of Wits (2006) มหาบุรุษ กู้แผ่นดิน

×