googleตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง (2011) King Naresuan 4

ตัวอย่าง : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง (2011) King Naresuan 4

ปีที่ฉาย : ไทยมาสเตอร์ N/A IMDb 6.0 คุณภาพ : HD
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง (2011) King Naresuan 4

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง (2011) King Naresuan 4

ดูหนังออนไลน์: ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง (2011) King Naresuan 4 กองทัพกษัตริย์ของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก ประกอบด้วยช้าง ๓๒๐๐ ทัพม้า ๑๒๐๐๐ และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง ๒๕๒๐๐๐ โดยมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถร่วมรบ ทั้งพระมหาอุปราชา มังจาปะโร และลักไวทำมูทหารกล้า